Skip to the content

Kuglasti ventili sa prirubnicama-pneumatski

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BA040

prirubnica PN16; telo liveno gvožđe EN-GJL-250; kugla AISI 304; zaptivke PTFE/NBR; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+120°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BA040

prirubnica PN16; telo liveno gvožđe EN-GJL-250; kugla AISI 304; zaptivke PTFE/NBR; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+120°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BADA

prirubnica PN16; telo čelik; kugla AISI 304; zaptivke PTFE/FKM; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BADA

prirubnica PN16; telo čelik; kugla AISI 304; zaptivke PTFE/FKM; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAEB, BAEA

Zaštićen od požara; TA-Luft; dužina prema EN558−1R27; telo pocinkovani čelik; kugla AISI 304; zaptivke PTFE/Graphoil/FKM; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+160°C; Prirubnica PN40 (PN16); opseg pritiska 0...40bar (0...16bar)

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAEB, BAEA

Zaštićen od požara; TA-Luft; dužina prema EN558−1R27; telo pocinkovani čelik; kugla AISI 304; zaptivke PTFE/Graphoil/FKM; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+160°C; Prirubnica PN40 (PN16); opseg pritiska 0...40bar (0...16bar)

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAMA, BAUA

trokraki; dvostrano zaptivanje; ulaz pod pritiskom odmah ispred; prirubnica PN16; telo čelik; kugla AISI 304; zaptivke PTFE (politetrafluoretilen)/FKM; smanjen otvor; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAMA, BAUA

trokraki; dvostrano zaptivanje; ulaz pod pritiskom odmah ispred; prirubnica PN16; telo čelik; kugla AISI 304; zaptivke PTFE (politetrafluoretilen)/FKM; smanjen otvor; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BADA

prirubnica PN16; telo, kugla AISI 316; zaptivke PTFE/FKM; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BADA

prirubnica PN16; telo, kugla AISI 316; zaptivke PTFE/FKM; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAEB, BAEA

Zaštićen od požara; TA-Luft; dužina prema EN558−1R27; telo, kugla AISI 316; zaptivke PTFE/Graphoil/FKM; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; Prirubnica PN40 (PN16); opseg pritiska 0...40bar (0...16bar)

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAEB, BAEA

Zaštićen od požara; TA-Luft; dužina prema EN558−1R27; telo, kugla AISI 316; zaptivke PTFE/Graphoil/FKM; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; Prirubnica PN40 (PN16); opseg pritiska 0...40bar (0...16bar)

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAMA, BAUA

trokraki; dvostrano zaptivanje; ulaz pod pritiskom odmah ispred; prirubnica PN16; telo, kugla AISI 316; zaptivke PTFE/FKM; smanjen otvor; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BAMA, BAUA

trokraki; dvostrano zaptivanje; ulaz pod pritiskom odmah ispred; prirubnica PN16; telo, kugla AISI 316; zaptivke PTFE/FKM; smanjen otvor; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; opseg pritiska 0...16bar

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BA055, BA056

trokraki; zaptiven na 3 priključna otvora; telo AISI 316 L polirana; kugla AISI 316 L; zaptivke PTFE/FKM; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; Prirubnica PN40 (PN16); opseg pritiska 0...40bar (0...16bar)

Kuglasti ventil sa prirubnicom i pneumatskim aktuatorom serije BA055, BA056

trokraki; zaptiven na 3 priključna otvora; telo AISI 316 L polirana; kugla AISI 316 L; zaptivke PTFE/FKM; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; Prirubnica PN40 (PN16); opseg pritiska 0...40bar (0...16bar)