Skip to the content

Ventili sa sedištem - pneumatski

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE01-RT

NC; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medije (para max. 140°C); zatvaranje sa protokom; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE02-RT

NC; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za tečnosti; zatvaranje kontra protoku; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE03-RT

NO; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE01-BT

NC; telo mesing; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medije (para max. 140°C); zatvaranje sa protokom; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE02-BT

NC; telo mesing; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za tečnosti; zatvaranje kontra protoku; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE03-BT

NO; telo mesing; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije 21IA.GC

NC; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; zatvaranje kontra protoku; temperatura medija -40...+180°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije 21IA.GA

NO; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -40...+180°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE01-ST

NC; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medije; zatvaranje sa protokom; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE02-ST

NC; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za tečnosti; zatvaranje kontra protoku; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE03-ST

NO; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE25-ST

ATEX II 2G Ex h IIC T6…T2 X Gb / II 2D Ex h IIIC 85°C…220°C X Db; NC; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; prirubnica PN40; za gasovite medije; zatvaranje sa protokom; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE24-ST

ATEX II 2G Ex h IIC T6…T2 X Gb / II 2D Ex h IIIC 85°C…220°C X Db; NC; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; prirubnica PN40; za tečnosti; zatvaranje kontra protoku; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE23-ST

ATEX II 2G Ex h IIC T6…T2 X Gb / II 2D Ex h IIIC 85°C…220°C X Db; NO; telo nerđajući čelik AISI 316; zaptivka PTFE; prirubnica PN40; za gasovite medijume i tečnosti; zatvaranje kontra protoku; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE10-RT

NC; trokraki; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE11-RT

NO; trokraki; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE12-RT

distribuciona funkcija; trokraki; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -30...+170°C

Pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE13-RT

funkcija mešanja; trokraki; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -30...+170°C