Skip to the content

Rezervni delovi

Ručica

materijal aluminijum; odgovara za serije BUW6, BUW2, BUW4, BULG i BULC

Ručica

materijal aluminijum žuto; odgovara za serije BUW6-DVGW

Obloga

odgovara za leptir ventili serije BUW6, BUW2, BUW4, BULG i BULC

Obloga

odgovara za leptir ventili serije BUW6-DVGW

Obloga

odgovara za leptir ventili serije BUW2

Zaptivka sedišta

odgovara za zasun serije A

Disk

odgovara za leptir ventili serije BUW6, BUW4, BULG i BULC

Disk

odgovara za leptir ventili serije BUW2

Zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM

odgovara za zasun serije A