Skip to the content

Magnetni ventili za tekočine in pline

2/2-potni magnetni ventili - direktno krmiljeni

2/2-potni magnetni ventili - predkrmiljeni

2/2-potni magnetni ventili - prisilno krmiljeni

3/2-potni magnetni ventili - direktno krmiljeni

Magnetne tuljave in vtičnice

Nadomestni deli