Skip to the content

Posamezni sestavni deli so sestavljeni in testirani s strani STASTO v trdno enoto.

Vaša prednost:

  • postopek naročila se zmanjša za eno postavko
  • prihranite si zamudna montažna dela
  • STASTO prevzame preizkušanje kakovosti
  • stopnja izpada celote pade na nič!
  • STASTO zagotavlja pravilno sestavljanje