Skip to the content

obrat za pridobivanje bioplina

Izziv

Obrat za bioplin služi za proizvodnjo bioplina iz biomase. Gnojevka in rastlinska silaža se fermentira v teh napravah, nastali plin se uporablja v obratu za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Ta naprava se dnevno napolni z 90 tonami koruzne silaže ali sladkorne pese in prispeva za več kot 3 plinske motorje (vsak 500kW) električne energije v omrežje.

STASTO rešitev

Po tehničnih specifikacijah razpisa je bila skupaj z izdelovalcem naprave izbrana zaporna armatura, v tem primeru ploščati ventil.
Da bi povečali stopnjo avtomatizacije naprave, je bil velik del drsnikov izveden s pnevmatskim pogonom.

rezultat

Sodobna tehnologija naprav vedno bolj zahteva individualne, tehnično optimizirane in ekonomične rešitve.
Naše izkušnje in izbrana paleta STASTO industrijskih ventilov so dobitek za vse, ki so pri tem vključeni.