Skip to the content

Podrobno tehnično poznavanje proizvodov

Za celoten izbor proizvodov so na voljo tehnične specifikacije, izkušenjske vrednosti in priporočila za uporabo. STASTO je sinonim za učinkovitost in varnost projektov.

Prednost v znanju

Stalna izmenjava izkušenj in usposabljanja o proizvodih med proizvajalci in STASTO ekipo prinašajo strokovno znanje iz prve roke. Če je potrebno, se organizira skupna analiza stanja pri stranki.

Razumevanje kakovosti

STASTO proizvajalci morajo biti visoko specializirani na svojih proizvodnih področjih in morajo dobavljati samo prvorazredno kakovost. Vsi izdelki partnerjev so skladni s kakovostjo certifikata ISO 9000 in se nenehno preverjajo s kriteriji STASTO kakovosti.

Partnerstvo

STASTO proizvajalci so močna partnerska podjetja. S približno 20 proizvodnimi partnerji skupaj zelo intenzivno delamo, z nadaljnjimi 60 proizvajalci zagotavljamo uravnotežen izbor.

Made in Europe

Vsi proizvodni obrati se nahajajo v Evropi. S tem se zagotavlja kompetentnost na licu mesta, kratke razdalje in regionalno dodano vrednost.