Skip to the content

Vsaka zaposlena in vsak zaposlen je po določenem času povabljen, da ne sodeluje samo pri uspehu, temveč da sodeluje tudi kot družbenik.

Prostost

Ploska hierarhija in osnovni cilji dajejo STASTO zaposlenim in večinoma STASTO družbenikom veliko prostora za samostojno delo - osebni razvoj se tako spodbuja in spretnosti se razvijajo.

motivacijski faktor USPEH

Delovanje STASTO družbenikov je prepričljivo, saj njihova motivacija prihaja od "znotraj". Izjemni dosežki so mogoči le z zavzetostjo vseh zaposlenih.

Stabilnost

Prihodnost podjetja je v dobrih rokah, saj temelji na trajnem in v prihodnost usmerjenem podjetniškem delovanju. STASTO model družbenikov je vzpodbuda za nove ideje in miselne pristope, da lahko reševanje izzivov poteka na kreativen način.

Za vas želimo najboljše, ker je to tudi za nas najboljše. Kot STASTO družbeniki smo udeleženi pri uspehu podjetja.