Skip to the content

Zupčasti reduktor protoka

Raspodeljivač protoka za rotacionu opremu serije 07.B

veličina 1; sa ulaznom osnovnom pločom i blokom za podešavanje; priključci 3/8"; max. razlika u pritisku 130bar

Raspodeljivač protoka za rotacionu opremu serije 07.D

veličina 2; sa ulaznom osnovnom pločom i blokom za podešavanje priključci 1/2", priključak na rezervoar 3/4"; max. razlika u pritisku 130bar