Skip to the content

Usisni filteri

Usisni filteri

odgovara za mini hidraulički agregat; metalna mreža; finoća (stepen) filtriranja 60µm; odgovara za uljni rezervoar 5622-...

Usisni filteri

odgovara za mini hidraulički agregat sa posebnim rezervoarima; metalna mreža; finoća (stepen) filtriranja 60µm