Skip to the content

Stacionaran agregat

Industrijski agregat sa montiranim komandnim uređajima

za stacionarne primene, prikazan je agregat sa konstantnom pumpom, ventilskom jedinicom i DC uređajem za napajanje uljem u slučaju nužde

Industrijski agregati sa postavljenim akumulatorskim sistemom

za posebne primene, prikazan je agregat sa postavljenom radijalnom klipnom pumpom koja se upravlja pritiskom i akumulatorom sa mehom

Industrijski agregat sa montiranim komandnim ormanom

za posebne namene prikazan je agregat sa montiranom radijalnom klipnom pumpom regulisanom pritiskom, ventilskim uređajem i postavljenim komandnim ormanom

Veliki industrijski agregati uključujući sve neophodne interfejse

sve primene u oblasti industrije; uključujući obuku i dokumentaciju

Specijalni industrijski agregati

za posebne namene, prikazan je agregat sa čeličnim poklopcem i montiranom kontrolnom jedinicom; mogućnost odabira boje prema potrebama