Skip to the content

Ručni ventil

Ručni ventil serije Q25

monoblok; nominalni protok 35l/min; nominalni pritisak 250bar; preporučen stepen filtracije 25µm; opruga centrirana u neutralnom položaju sa cirkulacijom bez pritiska ili A/B zatvoren; sa ugrađenim rasteretnim ventilom; pripremljeno za prenos; max. pritisak na T 25bar; priključak T2 1/2"

Ručni ventil serije Q45

monoblok; nominalni protok 50l/min; nominalni pritisak 250bar; preporučen stepen filtracije 25µm; opruga centrirana u neutralnom položaju sa cirkulacijom bez pritiska ili A/B zatvoren; sa ugrađenim rasteretnim ventilom; pripremljeno za prenos; max. pritisak na T 25bar

Ručni ventil serije Q75

monoblok; nominalni protok 70l/min; nominalni pritisak 250bar; preporučen stepen filtracije 25µm; opruga centrirana u neutralnom položaju sa cirkulacijom bez pritiska ili A/B zatvoren; sa ugrađenim rasteretnim ventilom; pripremljeno za prenos; max. pritisak na T 25bar; priključak T2 3/4"

Ručni ventil serije Q95

monoblok; nominalni protok 95l/min; nominalni pritisak 250bar; preporučen stepen filtracije 25µm; opruga centrirana u neutralnom položaju sa cirkulacijom bez pritiska ili A/B zatvoren; sa ugrađenim rasteretnim ventilom; pripremljeno za prenos; max. pritisak na T 25bar