Skip to the content

Ručne pumpe

Laka ručna pumpa serije PN

radni pritisak max. 700bar; priključak za pritisak 3/8" NPT unutrašnji navoj; ispusni ventil, rasteretni ventil; na tip PN-26 je dodat jednosmerni ventil za kontrolu cilindara sa dvostrukim dejstvom

Nožna pumpa serije PF

radni pritisak max. 700bar; jednofazna; priključak za pritisak 1/4" NPT unutrašnji navoj; ispusni ventil, rasteretni ventil