Skip to the content

Rezervoari za ulje

Uljni rezervoar

tip 1; odgovara za mini hidrauličke agregate; materijal čelik obojen crno; može da se montira na svako centralno kućište; napomena: koristan kapacitet je oko 20% ispod zapremine rezervoara; bez fiksiranja direktno na rezervoar

Uljni rezervoar

tip 2; odgovara za mini hidrauličke agregate; materijal čelik obojen crno; može da se montira na svako centralno kućište; napomena: koristan kapacitet je oko 20% ispod zapremine rezervoara; sa pričvršćivanjem direktno kod rezervoara

Uljni rezervoar

tip 3; odgovara za mini hidrauličke agregate; posebnog tipa sa poklopcem; materijal plastični crno; može da se montira na svako centralno kućište; napomena: korisni kapacitet je oko 20% ispod zapremine rezervoara

Prirubnica za priključenje

pogodna za mini hidrauličke agregate

Zavrtanj za ispuštanje vazduha

odgovara za mini hidrauličke agregate; materijal plastični; za zatvaranje ili ventilaciju rezervoara za ulje; montira se na priključak za napajanje

Konusni zavrtanj

odgovara za mini hidrauličke agregate; materijal čelik; za zatvaranje rezervoara sa uljem

Ispusno koleno

pogodno za mini hidrauličke agregate; materijal čelik; za vertikalni položaj montaže