Skip to the content

Rezervni delovi

Pneumatski aktuator serije PAD

ATEX II 2G/D c T6; dvosmernog dejstva; ugao obrtanja 90°; prema ISO 5211/NAMUR; radni pritisak max. 8bar

Pneumatski aktuator serije PAS

ATEX II 2G/D c T6; jednosmernog dejstva; ugao obrtanja 90°; prema ISO 5211/NAMUR; radni pritisak max. 8bar

Električni aktuator serije VB

odgovara za ventili sa radom pod 90°; za maksimalno 100 operacija na rad; granični prekidači su ožičeni; 2 kontakta bez napona za povratnu spregu krajnjeg položaja; uključujući ručno pobuđivanje u slučaju nužde

Paket zaptivki NBR

odgovara za pneumatski aktuator PAD, PAS

Klizna garnitura

odgovara za pneumatski aktuator PAD, PAS

Paket zaptivki FKM

odgovara za pneumatski aktuator PAD, PAS