Skip to the content

Rezervni delovi

Rezervno sito

materijal AISI 304; Odgovara za Sita/Filteri serije 3670

Rezervno sito

odgovara za Sita/Filteri serije 1121; materijal AISI 304; veličina okca 0,25mm

Rezervno sito

odgovara za Sita/Filteri serije 4005; materijal AISI 304; veličina okca 0,25mm

Rezervno sito

odgovara za Sita/Filteri serije 306; materijal AISI 304

Zaptivka

odgovara za nepovratni ventil serije 4000

Konusna zaptivka

odgovara za nepovratni ventil serije 4000; materijal PTFE

Providna filter posuda

odgovara za regulator pritiska serije PR02/PR10

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR02/PR10

Rezervno sito

odgovara za regulator pritiska serije PR02/PR10

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR03...5/15

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR03...1/8-V

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR04...1/8

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR04...5/15

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR08...1/8

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR08...5/15

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR12...1/8

Uložak ventila

odgovara za regulator pritiska serije PR12...5/15