Skip to the content

Regulator pritiska RE03-34H-0,1/3-MA

rok isporuke
prijavite se
jedinična kataloška cena       RSD 20,084,00
sa rasterećenjem; ulazni pritisak max. 16bar

obim isporuke: regulator pritiska, manometar

08-02 ATEX
priključak 3/4"
protok kod 6bar/Δp=1bar 11400 Nl/min
opseg pritiska 0,1-3 bar