Skip to the content

Regulator pritiska RE03-34-0,5/16-MA

rok isporuke
prijavite se
jedinična kataloška cena       RSD 11.316,00
sa rasterećenjem; ulazni pritisak max. 16bar

obim isporuke: regulator pritiska, manometar

08-02 ATEX
priključak 3/4"
protok kod 6bar/Δp=1bar 5700 Nl/min
opseg pritiska 0,5-16 bar