Skip to the content

Priključci za hidraulična creva

Prsten serije PH8003

odgovara za creva 1SN, 2SC; nebrušen

Prsten serije PH8004

odgovara za creva 2SN; nebrušen

Prsten serije PH8006

odgovara za creva 4SP, 4SH; skive

Priključak serije CEL

muški navoj metrički; 24° konusno zaptivanje; serija za lake namene

Priključak serije CES

muški navoj metrički; 24° konusno zaptivanje; serija za teške namene

Priključak serije DK0L

okretna navrtka metrički; 24° konusno zaptivanje; o - prsten; serija za lake namene

Priključak serije DK0S

okretna navrtka metrički, 24° konusno zaptivanje; o - prsten; serija za teške namene

Priključak serije DK0L45

45° koleno; okretna navrtka metrički; 24° konusno zaptivanje; o - prsten; serija za lake namene

Priključak serije DK0S45

45° koleno; okretna navrtka metrički; 24° konusno zaptivanje; o - prsten; serija za teške namene

Priključak serije DK0L90

90° koleno; okretna navrtka metrički; 24° konusno zaptivanje; o - prsten; serija za lake namene

Priključak serije DK0S90

90° koleno; okretna navrtka metrički; 24° konusno zaptivanje; o - prsten; serija za teške namene

Priključak serije AGR

BSP muški navoj (cilindričan); 60° konusno zaptivanje

Priključak serije AGN

NPT pribor

Priključak serije DKR

BSP okretna navrtka, 60° konusno zaptivanje

Priključak serije DKR0

BSP okretna navrtka, 60° konusno zaptivanje; o - prsten

Priključak serije DKR45

45° koleno; BSP okretna navrtka, 60° konusno zaptivanje

Priključak serije DKR045

45° koleno; BSP okretna navrtka, 60° konusno zaptivanje; o - prsten

Priključak serije DKR90

90° koleno; BSP okretna navrtka, 60° konusno zaptivanje

Priključak serije DKR090

90° koleno; BSP okretna navrtka, 60° konusno zaptivanje; o - prsten

Priključak serije DKR090.K

90° koleno BSP okretna navrtka, 60° konusno zaptivanje; o - prsten; kompaktan

Priključak serije RAR

banjo; odgovara za podesivi banjo BSP

Priključak serije RAM

banjo; odgovara za podesivi banjo metrički

Priključak serije AGJ

UNF muški navoj (JIC); 74° konusno zaptivanje

Priključak serije DKJ

UNF okretna navrtka (JIC); 74° konusno zaptivanje

Priključak serije DKJ45

45° koleno; UNF okretna navrtka (JIC); 74° konusno zaptivanje

Priključak serije DKJ90

90° koleno; UNF okretna navrtka (JIC); 74° konusno zaptivanje

Priključak serije DK0R

ORFS okretna navrtka

Priključak serije DK0R45

45° koleno; ORFS okretna navrtka

Priključak serije DK0R90

90° koleno; ORFS okretna navrtka

Priključak serije SFL

SAE-prirubnica; serija za lake namene (3000 psi)

Priključak serije SFL45

45° koleno; SAE-prirubnica; serija za lake namene (3000 psi)

Priključak serije SFL90

90° koleno; SAE-prirubnica; serija za lake namene (3000 psi)

Priključak serije SFS

SAE-prirubnica; serija za teške namene (6000 psi)

Priključak serije SFS45

45° koleno; SAE-prirubnica; serija za teške namene (6000 psi)

Priključak serije SFS90

90° koleno; SAE-prirubnica; serija za teške namene (6000 psi)

Banjo obrtnog priključka serije HSR

BSP navoj

Banjo obrtnog priključka serije HSM

navoj metrički

SAE prirubnice serije 9140

prema SAE J518; serija za lake namene; (3000 psi)

SAE prirubnice serije 9138

prema SAE J518; serija za teške namene; (6000 psi)

Pertlovanje priključaka za creva