Skip to the content

Motori sa priborom

Hidraulični motor serije MPM

bez prirubnice za montažu; priključak 3/8" sa zadnje; 16mm ski žljeb za klin; obrtanje u oba smera; ispust za unutrašnje curenje ulja

Hidraulični motor serije MPP

SAE prirubnica za montažu sa 2 rupe; priključak 1/2" bočno; 25mm ski žljeb za klin; obrtanje u oba smera; ispust za unutrašnje curenje ulja

Hidromotor serije MPR

SAE prirubnica za montažu sa 2 rupe; priključak 1/2" bočno; 25mm ski žljeb za klin; obrtanje u oba smera; ispust za unutrašnje curenje ulja

Hidromotor serije MPS

prirubnica za montažu sa 4 rupe; priključak 1/2" bočno; 32mm ski žljeb za klin; obrtanje u oba smera; ispust za unutrašnje curenje ulja

Hidromotor serije MPT

prirubnica za montažu sa 4 rupe; priključak 1/2" bočno; 40mm ski žljeb za klin; obrtanje u oba smera; ispust za unutrašnje curenje ulja

Dupli rasteretni ventil serije VAU

montira se prirubnicom na motore sa uljem serije MPP, MPR; max. radni pritisak 350bar

Dupli ventil na centru serije VBCDF

montira se prirubnicom na motore sa uljem serije MPP, MPR; max. radni pritisak 350bar

Trokraki ventil za regulaciju protoka serije RFP3

montira se prirubnicom na motore sa uljem serije MPP, MPR; max. radni pritisak 350bar