Skip to the content

Mašina za savijanje cevi sa priborom

Mašina za savijanje cevi

za montažu u stegu; pogodna za prečnik cevi 6...18mm

Mašina za savijanje cevi

radi pomoću ručne pumpe; kontrola ugla savijanja optička; max. radna snaga 53kg; pogodna za prečnik cevi 6...42mm; debljina materijala max. 4mm

Mašina za savijanje cevi

radi pomoću ručne pumpe; kontrola ugla savijanja optička; max. radna snaga 53kg; pogodna za prečnik cevi 6...42mm; debljina materijala max. 4mm

Mašina za savijanje cevi

elektrohidraulični rad pomoću hidrauličnog agregata; kontrola ugla savijanja električna; napon 400V/50Hz, 1,1kW; pogodna za prečnik cevi 6...42mm; debljina materijala max. 4mm

Alat

odgovara za steg za savijanje; 17-delova, prečnik cevi 6...42mm