Skip to the content

Mašina za pertlovanje creva sa priborom

Mašina za pertlovanje

prenosiva; ručna pumpa; prečnik pertlovanja može da se podesi mikrometarskim zavrtnjem

Mašina za pertlovanje

prenosiva; ručna pumpa montiran; prečnik pertlovanja može da se podesi mikrometarskim zavrtnjem

Mašina za pertlovanje

prenosiva; pojačivač pritiska montiran; max. pritisak vazduha 7bar; prečnik pertlovanja može da se podesi mikrometarskim zavrtnjem

Alati za pertlovanje

odgovara za mašina za pertlovanje TUB-H47...

Mašina za pertlovanje

stacionaran; ručna pumpa montiran; prečnik pertlovanja može da se podesi mikrometarskim zavrtnjem; max. prečnik pertlovanja 54mm (prečnik pertlovanja do 81mm raspoloživ sa posebnim kalupima)

Mašina za pertlovanje

stacionaran; hidraulični agregat 380V/3kW montiran; sa elektromašinskom komandom; prečnik pertlovanja može da se podesi pomoću mikrometarskog zavrtnja; električni granični prekidač; max. prečnik pertlovanja 54mm (prečnik pertlovanja do 81 mm raspoloživ sa posebnim kalupima)

Alati za pertlovanje

pogodni za mašinu za pertlovanje TUB-H83...

Mašina za pertlovanje

stacionaran; hidraulični agregat 380V/4kW montiran; elektromašinska komanda; prečnik pertlovanja može da se podesi pomoću mikrometarskog zavrtnja;
električni granični prekidač; max. prečnik pertlovanja 73mm (prečnik pertlovanja do 130mm raspoloživ sa posebnim kalupima)

Alati za pertlovanje

pogodni za mašinu za pertlovanje TUB-H130...

Osnovni ram

bez sistema za brzu zamenu; odgovara za mašinu za pertlovanje TUB-H130-EL

Osnovni ram

sa sistemom za brzu zamenu; odgovara za mašinu za pertlovanje TUB-H130-EL