Skip to the content

Koaksijalni razvodni ventili

2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT.../CVF...

direktno upravljani; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; ventili sa ATEX, DVGW ili TÜV sertifikatom su dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko viskozni i prljavi medijumi

3/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT3.../CVF3...

direktno upravljani; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; ventili sa ATEX ili TÜV sertifikatom dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko-viskozni i prljavi medijumi

2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTC…/CVTM…/CVTE…/CVFE…/CVTV…/CVFV…/CVFF...

sa spoljašnjom komandom; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno od mesinga, pocinkovanog čelika, niklovanog mesinga, niklovanog čelika, obojenog ili nerđajućeg čelika; ovi eksterno kontrolisani ventili će biti projektovani prema primeni; ventili sa ATEX sertifikatom su dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko-viskozni i prljavi medijumi

3/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTE3…/CVFE3…/CVTV3…/CVFV3...

sa spoljašnjom komandom; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi eksterno kontrolisani ventili će biti projektovani prema primeni; ventili sa ATEX sertifikatom su dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko-viskozni i prljavi medijumi

2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTB…/CVTA...

direktno upravljani NC; telo dostupno u niklovanom čeliku ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; primena: gasni, tečni medijumi