Skip to the content

Klipne pumpe sa priborom

Aksijalna klipna pumpa serije LVP

dijagonalni tip diska sa promenljivom zapreminom; za otvorena kola; montiran regulator pritiska serije 34; radni pritisak 280bar; u pravcu kazaljke na satu; pogon preko 22mm-skog klina

Regulator pritiska serije 34

montira se na prirubnicu aksijalne pumpe serije LVP; odgovara za primenu sa pritiskom >280 bara i/ili primenu sa učestalošću >2 ciklusa/minuti