Skip to the content

Filter

Filter za ulje serije TR

za montažu na hidraulične rezervoare

Usisni filteri serije SF

BSP unutrašnji navoj; metalna mreža; finoća (stepen) filtriranja 90µm; -25...+90°C; max. diferencijalni pritisak 0,5bar

Filter povratne linije serije OMTF

za montažu na rezervoaru; ulaz ulja se nalazi iznad poklopca tanka; filter materijal celulozno vlakno 25µm; -25...+95°C; max. radni pritisak 3bar; obilazni ventil; početni pritisak 1,7bar

Filter povratne linije serije AFR

za montažu na rezervoaru; ulaz za ulje se nalazi ispod poklopca tanka; filter materijal celulozno vlakno 25µm; -25...+95°C; max. radni pritisak 15bar; obilazni ventil; početni pritisak 1,7bar

Filter kertridž serije OMTI

filter materijal celulozno vlakno 25µm; -25...+95°C; max. radni pritisak 10bar; obilazni ventil; početni pritisak 1,7bar

Filter za pritisak serije HPM

filter materijal celulozno vlakno; -20...+95°C; max. radni pritisak 420bar; max. razlika u pritisku 20bar; obilazni ventil; početni pritisak 6bar