Skip to the content

Elementi za vezu i centralna kućišta

Prirubnica za priključenje

za priključenje motora jednosmerne ili naizmenične struje sa centralnim kućištem; motor jednosmerne struje 12V (1800W) i 24V (2000W) biće sklopljen bez prirubnice

Spojnica

za vezu vratila pumpi/elektromotora u kompaktnim agregatima

Spojnica

sa strane pumpe; za izvršni organ zupčaste pumpe

Centralno kućište

odgovara za Mini hidraulični agregati; uključujući podesiv rasteretni ventil, zaustavni ventil na P-liniji za zaštitu pumpe