Skip to the content

Cilindri

Cilindri jednosmernog dejstva serije CGS

bez vraćanja pomoću opruge; radni pritisak max. 700bar; priključak 3/8" NPT unutrašnji navoj; cilindri sa silom većom od 300kN biće isporučeni sa ušičastim zavrtnjem

Cilindri jednosmernog dejstva serije CGG

bez vraćanja pomoću opruge; kontra-navrtka; radni pritisak max. 700bar; priključak 3/8" NPT unutrašnji navoj; u slučaju navrtke za blokadu, opterećenje može da se fiksira za duži vremenski period, cilindri mogu da se odvoje od creva; cilindri sa silom većom od 300kN biće isporučeni sa ušičastim zavrtnjima

Cilindri jednosmernog dejstva serije CMI

sa vraćanjem pomoću opruge; industrijski; radni pritisak max. 700bar; bilo koji položaj montaže; crevo cilindra sa navojem, navoji za montažu na dnu; priključak 3/8" NPT unutrašnji navoj; cilindar ex CMI-50N100 biće isporučeni sa drškom

Cilindri jednosmernog dejstva serije CMC

sa vraćanjem pomoću opruge; ravan; radni pritisak max. 700bar; bilo koji položaj montaže; priključak 3/8" NPT unutrašnji navoj, izuzev tip CMC-5N6 1/4" NPT; cilindar exCMI-150N15 biće isporučen sa drškom

Cilindri dvosmernog dejstva serije C0S

radni pritisak max. 700bar; rasteretni ventil sa strane prstena klipa za zaštitu od nadpritiska; priključak 3/8" NPT unutrašnji navoj

Šuplji cilindar klipa jednosmernog dejstva serije CMF

sa vraćanjem pomoću opruge; radni pritisak max. 700bar; priključak 3/8" NPT unutrašnji navoj

Šuplji cilindar klipa dvosmernog dejstva serije C0F

radni pritisak max. 700bar; rasteretni ventil sa strane prstena klipa za zaštitu od nadpritiska; priključak 3/8" NPT unutrašnji navoj

Merna ćelija serije UL, ULF

ceo klip (Tip UL) za potisak, šuplji klip (Tip ULF) za vučnu snagu; manometar sa graničnikom, kg skala; preciznost +/- 2,5%; manometar se postavlja direktno na cilindar ili se priključuje na hidraulično crevo, dužina 1m; konstrukcija F