Skip to the content

mašine za duvanje ambalaže

Izazov

Da bi se garantovala funkcija mašine za duvanje ambalaže, potrebno je razraditi komprimovani vazduh, rashladjenje sistema vode i odgovarajuće cevi ovih sistema.

STASTO rešenje

Za svaku vrstu mašine lista delova za sistem komprimovanog vazduha i lista delova za sistem vode je napravljena sa kupcem.
Tako je po tipu mašine preko stotinu pojedinačnih artikla grupirano u dva STASTO PaketaAutomatizacije.

Rezultat

Kod STASTO PaketaAutomatizacije proces naručivanja može biti znatno pojednostavljen.
Kupac dobija dva STASTO PaketaAutomatizacije po mašini u kojim je svaki od više od sto stavki označen po broju pozicije sa liste delova kupca