Skip to the content

hemijsko postrojenje

Izazov

Da bi se postigao kvalitetan papir, razni aditivi moraju se meriti sa velikom preciznošću do pulpe.

STASTO rešenje

Zajedno sa kupcem STASTO PaketAutomatizacije za mobilno testiranje opreme je nastao i sastoji od kontrolnih ventila za kontrolu protoka, pneumatskih kuglastih ventila sa kutijama graničnih prekidača, sigurnosnih ventila, vantila za zadržavanje pritiska i monitora protoka.

Rezultat

Kod STASTO PaketaAutomatizacije proces naručivanja za daljnja eksperimentalna postrojenja je olakšan.
Zbog mogućnosti promene ili proširenja STASTO PaketaAutomatizacije u svako doba, paket za stacionarne stalne sisteme mogao bi se usvojiti i prilagoditi.

Kompletan inženjering, priprema svih šema i projektna dokumentacija je uzeta od firme STASTO.
Upotrebom dve različite pogonske jedinice hidraulika se može upravljati javnom mrežom napajanja ili samostalno.