Skip to the content

3 glavne tačke na putu da STASTO dobije svoj aktivni prodajni asortiman isključivo sa evropskim proizvodjačima:

  • kompetentnost na terenu
  • kratki putevi
  • regionalna vrednost

kompetentnost na terenu:

Poslovi sa proizvodima za automatizaciju zahtevaju brojne konsultacije. Konstantno, STASTO je suočen sa zadacima koje treba rešiti. Zbog toga je velika prednost za sve strane, da se objedine proizvodjači, kako bi se svi izazovi savladali efikasno i uspešno. Jezičke barijere su svedene na minimum. Mala udaljenost proizvođača omogućila je intenzivnu razmenu iskustva u celom lancu isporuke.

kratki putevi:

STASTO može fleksibilno da reaguje na bilo koje zahteve tržišta zbog blizine proizvodnih pogona. Rokovi isporuke se mogu dosta skratiti za naručene proizvode    , tehnička i logistička rešenja, kompetentnost će biti dostupna u vrlo kratkom roku. Kratke transportne rute od proizvođača do klijenta u znatnoj meri smanjuju ekološku štetu.

regionalna vrednost:

Predhodnih godina postojao je trend premeštanja proizvođača u strane zemlje. Kao posledica toga profit se premeštao iz domaćih u strane zemlje, time su izgubljena mnoga radna mesta.
To izaziva dugoročno očuvanje i moguće povećanje životnog standarda i garantuje budućnost regionu.
Samo visoko kvalitetni evropski proizvodjači su kvalifikovani za STASTO arsotiman proizvoda. Ovo obezbedjuje maksimalan profit u regionu.

dodatni detalji i pozadina: www.made-in-europe.eu