Skip to the content

Armature

Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove

Kuglasti ventili

Kuglasti ventili - automatski upravljani

Ventili, leptir ventili i zasuni - ručni

Ventili, leptir ventili i zasuni - automatski

Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka

Regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori

Specijalne armature