Skip to the content

Rozgałęziacz do rury SC29-32-20-AA

czas dostawy
1,00 szt. on stock
Further 3 weeks
   szt.
cena jednostkowa       EUR 33,40
materiał aluminium; przyłącze rurowe; ciśnienie robocze dla -30…+80°C 16bar

rura główna Ø 32 mm
odgałęzienie rury Ø 20 mm