Skip to the content

Centra obróbcze

Zadanie

Narzędzia używane w tokarko-wiertarko-frezarkach wymagają ciągłego chłodzenia w trakcie całego czasu pracy. 
Do podawania chłodziwa w wielofunkcyjnych centrach obróbczych niezbędne są odpowiednie zawory.

Rozwiązanie STASTO

Ta aplikacja wymaga wysokich ciśnień i odporności na zanieczyszczenia.
Tak zwane zawory współosiowe są do tego idealnie przystosowane.

Rezultat

Dzięki nowemu rozwiązaniu przygotowanemu przez STASTO udało się znacznie wydłużyć czas pracy ciągłej całej instalacji.