Skip to the content

Instalacje biogazu

Zadanie

Instalacja służy do wytwarzania biogazu z biomasy.. Gnojówka i kiszonka roślina są podgrzewane. Wydzielający się gaz jest transportowany do elektrociepłowni, gdzie wykorzystuje się go do wytwarzania prądu i ciepła..

Biogazownia przetwarza dziennie 90 ton kiszonki kukurydzianej i odpadów buraczanych aby dostarczyć przy pomocy 3 silników gazowych (po 500kW każdy) prąd do sieci.

Rozwiązanie STASTO

Wspólnie z wykonawcą instalacji w oparciu o specyfikację techniczną zdecydowaliśmy się na użycie do tej aplikacji zasuw nożowych.
Aby podnieść automatyzację procesu większość zastosowanych zasuw nożowych jest wyposażona w siłowniki pneumatyczne.

Rezultat

Nowoczesne procesy wymagają coraz bardziej indywidualnego podejścia do każdej aplikacji, optymalizacji technicznej i ekonomicznej dostosowanej do konkretnego przypadku.
Nasze doświadczenie i wybrany asortyment zaworów przemysłowych STASTO to zysk dla wszystkich zaangażowanych.