Skip to the content

Szczegółowa wiedza techniczna o produktach

Do asortymentu produktów dostępne są specyfikacje techniczne, wartości empiryczne i zalecenia dotyczące stosowania. STASTO zapewnia wydajną i bezpieczną realizację projektów.

Przewaga w zakresie wiedzy

Szkolenia techniczne oraz stała wymiana doświadczeń między producentami a zespołem STASTO to źródło know-how z pierwszej ręki. W razie potrzeby przeprowadzana jest wspólna analiza sytuacji na miejscu u klienta.

Pojmowanie jakości

Producenci STASTO muszą posiadać wysoką specjalizację w zakresie swych produktów i gwarantować najwyższą jakość. Wszyscy partnerzy posiadają certyfikat ISO 9000 i spełniają stale monitorowane kryteria jakości STASTO.

Partnerstwo

Producenci STASTO to wydajne firmy partnerskie. Z 20 stałymi dostawcami prowadzimy bardzo intensywną współpracę, wyważony asortyment uzupełnia kolejnych 60 dostawców.

Made in Europe

Wszystkie zakłady produkcyjne, z których korzystamy, znajdują się w Europie. Gwarantuje to kompetencję na miejscu, krótkie odległości oraz regionalną wartość dodaną.