Skip to the content

3 podstawowe zagadnienia skłaniają STASTO do zaopatrywania się, jeśli chodzi o aktywny asortyment handlowy, wyłącznie u europejskich producentów:

  • Kompetencja na miejscu
  • Krótkie odległości
  • Wartość dodana w regionie

Kompetencja na miejscu:

Obrót produktami z dziedziny automatyki wymaga bardzo wielu spotkań konsultacyjnych. STASTO nieustannie ma do czynienia z zadaniami wymagającymi rozwiązania. Dlatego też włączenie producenta do procesu doradztwa stanowi dla wszystkich stron wielką korzyść. Umożliwia szybkie i skuteczne przezwyciężenie nawet najcięższych wyzwań. Współpracując wyłącznie z europejskimi partnerami bariery językowe zostają ograniczone do minimum. Dzięki bliskości przedsiębiorstw produkcyjnych możliwa staje się intensywna wymiana doświadczeń w całym łańcuchu dystrybucji.

Krótkie odległości:

Dzięki bliskości zakładów produkcyjnych STASTO może elastycznie reagować na każde wymaganie rynku. Terminy dostaw w przypadku nabywanych produktów mogą ulec znacznemu skróceniu., Możliwe jest tworzenia indywidualnych rozwiązań technicznych i logistycznych.. Skrócenie szlaków transportowych pomiędzy zakładem produkcyjnym a użytkownikiem przyczynia się do olbrzymiego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Wartość dodana w regionie:

W minionych latach panowała moda na przenoszenie zakładów produkcyjnych na Daleki Wschód. STASTO zależy na tym, aby sprowadzić wartość dodaną z powrotem do Europy i w ten sposób przyczynić się do powstania wielu nowych miejsc pracy.
W dłuższej perspektywie czasowej spowoduje to podwyższenie standardu życia oraz zagwarantuje bezpieczną przyszłość regionu.
Jeśli chodzi o aktywny asortyment STASTO, to w grę wchodzą wyłącznie wysokiej jakości zakłady produkcyjne z terenu Europy. W ten sposób zagwarantować możemy możliwie najwyższą wartość dodaną w regionie.

Po więcej szczegółów odwiedź: www.made-in-europe.eu