SPEEDLINE

STASTO Speedline

razvod komprimovanog vazduha - lako i brzo

Sa novom SPEEDLINE serijom, STASTO nudi linijski sistem komprimovanog vazduha, gde je instalacija dečija igra.

Sa novom SPEEDLINE serijom, STASTO nudi linijski sistem komprimovanog vazduha, gde je instalacija dečija igra.

Sa spojevima na svim postojećim dovodima vazduha, distribucija počinje sa cevima od PVC-a ili aluminijuma. Do 16 bara se može lako distribuirati, brzo i potpuno fleksibilno gde god želite.

Koristi se uglavnom za vazduh, ovaj sistem može takodje da se koristi za vakuum i tečne medije.

STASTO Speedline

 Prednosti na prvi pogled:

  • 0...16 bar
  • prečnici od 16 do 110mm
  • potpuno modularni sistem od snabdevanja do uklanjanja
  • visoko kvalitetne cevi od PVC-a i aluminijuma za dugo trajanje
  • visoke uštedjevine energije kod malih gubitka pritiska
  • konektori od poliamida 6 i aluminijuma
  • najniže težine kod lake konstrukcije svih komponenti
  • laka instalacja
  • visoka stegnutost kod O-Ringa
  • opcije jednostavnog proširenja

SPEEDLINE u STASTO Store: Ø16…63mm, aluminijum Ø20...110mm