Made in Europe


Novi pristup filozofiji nabavke koji nam koristi

3 glavne tačke na putu da STASTO dobije svoj aktivni prodajni asortiman isključivo sa evropskim proizvodjačima:

  • kompetentnost na terenu
  • kratki putevi
  • regionalna vrednost

kompetentnost na terenu:

Poslovanje sa proizvodima automatizacije zahteva veoma intenzivne konsultacije. Konstantno, STASTO je suočen sa zadacima koje treba rešiti. Zbog toga je velika prednost za sve strane, da se objedine proizvodjači, kako bi se svi izazovi savladali efikasno i uspešno. Jezičke barijere su smanjene na minimum. Intenzivna razmena iskustava u celokupnom lancu snabdevanja je omogućena zahvaljujući blizini proizvodnih pogona.

kratki putevi:

STASTO može fleksibilno da reaguje na bilo koje zahteve tržišta zbog blizine proizvodnih pogona. Rokovi isporuke se mogu dosta skratiti za naručene proizvode    , tehnička i logistička rešenja, kompetentnost će biti dostupna u vrlo kratkom roku. Kratki transportni putevi od proizvodnog pogona do kupca drastično smanjuju ekološku štetu.

regionalna vrednost:

Preseljenje proizvodnih programa u inostranstvo je trend poslednjih godina.   Da se profit iz inostranstva preseli do najbližeg regiona, i da se na taj način otvore i osiguraju radna mesta, je velika briga za STASTO.
To izaziva dugoročno očuvanje i moguće povećanje životnog standarda i garantuje budućnost regionu.
Samo visoko kvalitetni evropski proizvodjači su kvalifikovani za STASTO arsotiman proizvoda. Ovo obezbedjuje maksimalan profit u regionu.

dodatni detalji i pozadina: www.made-in-europe.eu